Day: October 2, 2019

การทำธุรกิจ

2 ปัจจัยเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับงาน2 ปัจจัยเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับงาน

หลายคนคงจะทราบดีว่าในการทำธุรกิจสิ่งที่สำคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต อย่างน้อยก็อาจจะมีเรื่องที่หลายคนที่เคยเรียนเรื่องของการบริหารคนนั้นคงจะทราบกันมาดีอยู่แล้ว สำหรับใครที่ไม่มีความรู้ในด้านนี้ออกเลยว่าอาจจะทำให้เกิดความสับสนและการต้องเรียนรู้และเข้าใจพอสมควร