Technology

เทคโนโลยีในองค์กรมีความสำคัญอย่างไร

Posted on:

การทำธุรกิจ มีสิ่งสำคัญมากมายที่จะเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินไปสู่ความสำเร็จ ทุกครั้งถ้าหากเราพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจแน่นอนว่าเทคโนโลยีกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนและดำเนินธุรกิจของเราให้โตแบบก้าวกระโดดและยังเป็นเหมือนตัวช่วยที่สำคัญในการกระจายข่าวสารให้ผู้บริโภครับรู้ถึงการมีอยู่ของธุรกิจ

Technology

2 ปัจจัยเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับงาน

Posted on:

หลายคนคงจะทราบดีว่าในการทำธุรกิจสิ่งที่สำคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต อย่างน้อยก็อาจจะมีเรื่องที่หลายคนที่เคยเรียนเรื่องของการบริหารคนนั้นคงจะทราบกันมาดีอยู่แล้ว สำหรับใครที่ไม่มีความรู้ในด้านนี้ออกเลยว่าอาจจะทำให้เกิดความสับสนและการต้องเรียนรู้และเข้าใจพอสมควร