ผลกระทบของกัมมันตรังสีต่อสุขภาพมีอะไรบ้าง

หากพูดถึงรังสี หลาย ๆ คงเป้นคำที่น่ากลัว และ ดูอันตรายสำหรับใครหลาย ๆ คน แต่จริง ๆ แล้ว เจ้ากัมมันตรังสีนี้มันส่งผลอะไรต่อสุขภาพเราบ้าง วันนี้ PICO จึงนำข้อมูลของผลกระทบของกัมมันตรังสีต่อสุขภาพว่ามีอะไรบ้าง เพื่อไขข้อสงสัยให้ใครหลาย ๆ คน ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ 

ผลกระทบของกัมมันตรังสีแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

  1. ผลกระทบจากการได้รับกัมมันตภาพรังสีในปริมาณที่น้อยแต่ยาวนาน (Stochastic health effects) แม้จะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีผลต่อสุขภาพ แต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าผลที่ว่านั้นจะมีอาการอย่างไรและรุนแรงเพียงใด แต่โดยทั่วไปแล้ว ยอมรับกันว่ามะเร็งเป็นผลอย่างหนึ่งของการได้รับรังสีในระยะยาว ในขณะเดียวกัน ยังพบว่ายังสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรมได้อีกด้วย
  2. ผลกระทบจากการได้รับกัมมันตภาพรังสีในปริมาณที่มากในระยะเวลาสั้น (Non-Stochastic health effects) ซึ่งมักแสดงอาการอย่างเฉียบพลัน นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่า คนแต่ละคนได้รับรังสีจากธรรมชาติเป็นปกติประมาณ 2.23 มิลลิซีเวิร์ต (mSV) ต่อปี แม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานที่แน่นอนในการกำหนดระดับที่ ‘ปลอดภัย’ ในการรับรังสีเกินกว่าที่ได้รับตามธรรมชาติจนเกิดผลกระทบที่สะสมขึ้นแต่องค์การสากลในการป้องกันอันตรายจากรังสี (International commission on radiological protection : ICRP) ก็ได้แนะนำว่าคนทั่วไปไม่ควรได้รับรังสีเกิดกว่า 5 mSv ต่อปี และสำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี ก็ไม่ควรได้รับเกินกว่า 50 mSv ต่อปี อย่างไรก็ตาม สามารถอนุมานได้ว่าการได้รับรังสีเพื่มขึ้นก็ย่อมหมายถึงความเสี่ยงสะสมของผลกระทบต่อสุขภาพที่จะได้รับเพิ่มขึ้น

(ข้อมูลจาก: https://www.mtec.or.th/post-knowledges/3923/

รังสีที่ได้รับ (mSv)ผลกระทบทางสุขภาพระยะเวลาที่อาการเริ่มแสดง (หากไม่ได้รับการรักษา)
50-100ความเปลี่ยนแปลงของเคมีในเลือด 
500คลื่นเหียนไม่กี่ชั่วโมง
550เหนื่อยล้า 
700อาเจียน 
750ผมร่วง2-3 สัปดาห์
900ท้องร่วง 
1,000ตกเลือด 
4,000อาจถึงตายภายใน 2 เดือน
10,000เนื้อเยื่อบุผนังลำไส้ถูกทำลายเลือดตกในตาย1-2 สัปดาห์
20,000ระบบประสาทส่วนกลางถูกทำลายหมดสติตายภายในไม่กี่นาทีภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือวัน

ที่มา : องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (US Environmental Protection Agency)

เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นคงสร้างความกลัวให้หลาย ๆ คนเลยใช่ไหมคะ แต่จริง ๆ แล้วหากคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับรังสี สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ เครื่องมือตรวจรังสี เพราะเจ้าเครื่องมือตรวจรังสีจะช่วยตรวจจับปริมาณรังสีที่แผ่กระจายออกมา และ ชนิดของรังสีนั้น ๆ ดังนั้นหากที่แล็ป หรือ โรงงานของคุณยังไม่มีเครื่องมือตรวจรังสี และ กำลังมองหาอยู่ ก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดของเครื่องมือตรวจรังสี ได้ที่ https://www.pico.co.th/ ตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องมือทางอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย